15години проучвания
40държави по света
5000клинични тестове