Труднозарастващи рани

Приложение на RIGENERA® при трудно зарастващи рани

Технологията RIGENERA® иновативен подход към регенерирането на човешка тъкан чрез собствени микроприсадки.

Технологията може да се използва в области, при които е необходимо да се регенерират както меки, така и твърди увредени тъкани (кожа, хрущял, кости, лигавици), в области като: пластична и възстановителна хирургия, хирургия при изгаряния, диабетно стъпало, ортопедична хирургия, обща и проктологична хирургия, стоматологична хирургия.

RIGENERA® се прилага при лечение на рани с различна етиология като: диабетно стъпало, декубитални рани, термична травма, рани от химиотерапия, хирургични интервенции, комплексни трудно заздравяващи рани.

На основата на клиничния опит при пациенти с трудно-зарастващи рани, периодът на зарастване след прилагане на RIGENERA ТМ обикновено е около 8 седмици. Процедурата не изисква специална подготовка на пациента и лечението може да бъде проведено както в операционната зала, така и в хирургичната амбулатория.

Минимално инвазивни процедури без риск за пациента и с висока клинична ефикасност

Стандартизирани процедури с ясни критерии за включване на подходящите пациенти.

Пациентът е донор и реципиент на микро-присадките.

Липсва кръстосана контаминация на биологичните проби.

Бързо регенериране на клетките и намаляване на възпалението.

Събира се малък фрагмент от тъканта и пациентът се възстановява бързо.

Количеството тъкан, което трябва да се вземе, за да се обработи и регенерира рана с размер 2 см2 е около 1 мм2.

Спазването на тъканната хомология, т.е. съответствие между взетата тъканна проба и тъканта на раната, която трябва да се регенерира е от изключителна важност за ефикасността на  микро-присадките.

Какви са предимствата на Ригенера

Процедурата се характеризира с три фази, които протичат по едно и също време: вземане на проба, дезагрегиране на тъканта и прилагане на микроприсадката.

Процедурата е бърза с продължителност 30-45 минути, безболезнена и ефективна.

След процеса на механична дезагрегация се запазва висок процент на жизнени клетки, като клетъчната популация съдържа предимно мезенхимни стволови и прогениторни клетки с жизненост от над 90%.

Микроприсадката е автоложна и хомоложна, като пациентът е едновременно и донор и реципиент.

Минимално инвазивна процедура, при която се събира малък фрагмент от тъканта и след която пациентът се възстановява бързо.

Няма риск за медицинския персонал, използването е просто и интуитивно, обучението на персонала е кратко.

Други области

Вече има клиничен опит с Rigenera в следните области:

Кардиохирургия

Дентална медицина

Технологията Rigenera при труднозарастващи рани

За повече информация относно прилагането на Rigenera в различните индикации, моля, свържете се с нас: маг.фарм. Соня Близнашка: bliznashka@micron.bg; д-р Надя Василева: nadia@micron.bg.

Информацията, която ще Ви изпратим е предназначена за медицински специалисти. За да подготвим подходящата за Вас медицинска информация, моля, в имейла да напишете каква е Вашата медицинска специалност, име, имейл или телефон за контакт